Головна Право інтелектуальної власності. Реєстрація торговельної марки

Право інтелектуальної власності. Реєстрація торговельної марки

Право інтелектуальної власності. Реєстрація торговельної марки

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом (ч. 1 ст. 418 Цивільного кодексу України).

Фізична особа має право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Фізична особа має право на вільний вибір сфер, змісту та форм (способів, прийомів) творчості.

Цензура процесу творчості та результатів творчої діяльності не допускається (ст. 309 Цивільного кодексу України).

Юридична фірма "СИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ"

оперативно та професійно надає правову допомогу щодо реалізації права інтелектуальної власності

 • консультування з питань інтелектуальної власності;
 • представництво інтересів в судах з приводу захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав інтелектуальної власності;
 • представництво інтересів у Державному департаменті інтелектуальної власності, державних підприємствах „Український інститут промислової власності”, „Українське агентство з авторських та суміжних прав”, „Інтелзахист”, Державному інституті інтелектуальної власності;
 • реєстрація торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, наукових відкрить, географічних зазначень тощо;
 • захист від недобросовісної конкуренції;
 • захист авторського права та суміжних прав;
 • захист прав інтелектуальної власності з моменту їх виникнення і в процесі використання на наукові відкриття, торговельні марки, географічні зазначення тощо;
 • захист прав на об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції тощо);
 • підготовка договорів щодо розпоряджання майновими права інтелектуальної власності, зокрема:
  • ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
  • ліцензійний договір;
  • договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;
  • договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
  • договір про передачу ноу-хау тощо.
 • підготовка договору комерційної концесії (субконцесії);
 • супровід угод, пов’язаних з використанням (передачею, відчуженням) прав на об’єкти інтелектуальної власності.

РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

Юридична фірма "СИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ" надає послуги щодо реєстрації торговельних марок в Україні за такими тарифами*:

Тарифи

*Можлива оплата у розстрочку

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

ПЕРША СТАДІЯ:

 • попередній пошук тотожної та схожої торговельної марки серед вже зареєстрованих і тих, що перебувають на експертизі (тобто перевірка на тотожність та схожість).
 • Незважаючи на необов’язковість проходження цієї стадії, її не можна ігнорувати, оскільки це може призвести до втрати часу і грошових коштів (в тому випадку, якщо виявиться, що тотожна торговельна марка вже зареєстрована або розглядається питання про її реєстрацію).

ДРУГА СТАДІЯ:

 • процедура реєстрації - подача заявки й одержання свідоцтва про реєстрацію торговельної марки в Україні.

Стандартна процедура реєстрації торговельної марки в Україні триває приблизно 1,5 року.

Скорочення строку розгляду заявки можливе до 8-9 (або 2,5-3) місяців (за додатковими тарифами УкрПатенту).

Що може бути торговельною маркою?

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Торговельну марку називають також товарним знаком, знаком для товарів і послуг, брендом, логотипом та ін.

Терміни „торговельна марка”, „знак для товарів і послуг”, „товарний знак”, „торговельний знак”, „бренд”, „логотип”, що використовуються суб’єктами права, по суті є тотожними поняттями.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини щодо торговельних марок є Цивільний кодекс України (ст. 492-500) та Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Які фактори впливають на вартість реєстрації торговельної марки в Україні?

 • тип торговельної марки (словесна, зображувальна або комбінована);
 • кольоровість торговельної марки (кольорова або чорно-біла);
 • процедура реєстрації торговельної марки (стандартна, прискорена, швидка);
 • список товарів і послуг, відносно яких реєструється торговельна марка;
 • необхідність підготовки заперечень на рішення експертизи.

Види торговельних марок:

 • словесні торговельні марки – позначення, що складаються тільки із слів і поєднань літер або цифр;
 • зображувальні торговельні марки – позначення, що складаються з малюнків, орнаментів, геометричних фігур;
 • об'ємні торговельні марки – просторові об'єкти (частіше за все оригінальні види упаковок, флакони, пляшки, тощо);
 • - комбіновані торговельні марки - позначення, що поєднують всі або деякі елементи, що вказані вище.

Крім того, в останні роки все частіше реєструються такі нетрадиційні види торговельних марок як звукові та ароматичні.

У звукових торговельних марках звук виступає комерційним позначенням для унікальної ідентифікації товару або послуги (наприклад, звук працюючого мотора мотоцикла Harley-Davidson, джингли, музичні заставки радіостанцій тощо).

На сьогоднішній день в Україні існує така практика, що для реєстрації звукової торговельної марки в якості її зразку подаються нотні записи, що можуть супроводжуватися текстом.

У ароматичних торговельних марках – запах (ароматизується все більша кількість нових товарів, від одягу до автомобілів, з'являються різні ароматичні логотипи, журнальні вставки із зразками запахів парфумерної продукції тощо. Ароматизуються різні приміщення, спеціально підібраними запахами: торгові - з метою збільшення продажів, офісні - для підвищення працездатності, суспільні - для зниження агресії тощо).

Юридична фірма «СИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ»
Україна
02140, м. Київ, вул. Є.Чавдар, буд. 34, к. 8

(044) 229-39-56

(050) 468-85-57

info@silenko.com.ua

silenkolm@ukr.net

silenko.com.ua

Задати питання ?
© silenko.com.ua 2009-2018