Головна Науково-правова експертиза та правові висновки

Науково-правова експертиза та правові висновки

Науково-правова експертиза та правові висновки

Юридична практика свідчить про зростаючу роль та важливість науково-правових експертиз (правових висновків) при захисті прав та інтересів учасників правовідносин у суді, правоохоронних органах та інших державних інституціях. Приклади непоодинокі: експертний висновок П.П.Андрушка у «газовій» справі Ю.Тимошенко; багаточисельні висновки науково-правової експертизи Ради науково-правових експертиз Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України; до профільних кафедр юридичних вузів надходить безліч запитів; власна практика директора нашої юридичної фірми.

Це викликано тим, що науково-правова експертиза (правовий висновок) надають суду, правоохоронним органам та іншим державним інституціям можливість більш ефективно та системно використовувати норми матеріального та процесуального права при їх правозастосуванні та правореалізації.

Кожний, хто є учасником процесу (наприклад, кримінального) і має потребу в допомозі, може замовити науково-правову експертизу для того, щоб сформувати, обґрунтувати, сформулювати власну правову позицію. Зазвичай – це адвокати, які більш ініціативні у пошуку шляхів для вирішення відповідних питань, а також державні органи (досудового слідства, прокуратури, САП, НАБУ, суду), інші учасники процесу.

Юридична фірма "СИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ" здійснює експертизу договорів та інших правочинів, досліджує відносини, які виникають між контрагентами, а також між фізичними або юридичними особами з органами державної влади або місцевого самоврядування щодо реалізації приватних прав та обов’язків.

Сутність науково-правової експертизи полягає у можливості провідних вчених надати кваліфіковані відповіді на складні запитання щодо правореалізації, формування науково-правових позицій, аналізу та доктринального тлумачення приватного права, цивільного та господарського законодавства з метою правильного застосування права у практичній діяльності замовника.

Науково-правова експертиза (або правовий висновок) може охоплювати:

 • аналіз правових відносин, які виникають, існують, змінюються чи припиняються відповідно до наданих документів та норм законодавства, а також відповідно до фабули запиту (у разі наявності такої);
 • дослідження нормативно-правових та інших актів законодавства відповідно до поставлених запитань, а також правової доктрини щодо досліджуваних відносин;
 • аналіз судової практики, правочинів та інших юридичних фактів;
 • дослідження документів про діяльність фізичних та (або) юридичних осіб;
 • експертизу договору тощо;
 • надання проміжних та загальних висновків по кожному з постановлених запитань;
 • надання замовнику висновку науково-правової експертизи (або правового висновку) встановленого зразка.

Поряд із зазначеним, в ході здійснення науково-правової експертизи, експертами досліджуються науково-теоретичні доктринальні джерела юридичної науки, що дозволяє зробити більш достовірні, обґрунтовані, комплексні висновки щодо предмету експертного дослідження.

Науково-правова експертиза проводиться відповідно до чинного законодавства, а саме:

 • Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;
 • наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2004 № 12 «Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи».

Науково-правова експертиза проводиться на підставі:

 • лист-запит (постанова) про проведення науково-правової експертизи;
 • договір на проведення науково-правової експертизи.

Вартість проведення науково-правової експертизи розраховується залежно від складності експертизи та строку (терміну) її проведення. Замовниками можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи.

За детальною інформацією щодо проведення науково-правової експертизи (надання правового висновку) звертайтеся до директора Юридичної фірми "СИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ", кандидата юридичних наук, доцента Силенко Людмили Михайлівни (050) 468-85-57.

Юридична фірма «СИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ»
Україна
02140, м. Київ, вул. Є.Чавдар, буд. 34, к. 8

(044) 229-39-56

(050) 468-85-57

info@silenko.com.ua

silenkolm@ukr.net

silenko.com.ua

Задати питання ?
© silenko.com.ua 2009-2018