Головна Корпоративне право

Корпоративне право

Корпоративне право

Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.

Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав (ст. 167 Господарського кодексу України).

ЮРИДИЧНА ФІРМА "СИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ"

оперативно та професійно надає правову допомогу щодо реалізації корпоративних прав суб’єктами права

 • надання консультацій з питань корпоративного права;
 • представництво в судах з питань захисту корпоративних прав;
 • юридичний аудит підприємств;
 • створення і державна реєстрація усіх видів юридичних осіб „під ключ”;
 • створення і державна реєстрація іноземних підприємств „під ключ”;
 • створення представництв і філій підприємств та внесення інформації про них до єдиного державного реєстру;
 • створення і державна реєстрація представництв і філій іноземних компаній в Україні;
 • підготовка установчих документів (статутів, засновницьких договорів, положень про органи управління, положень філій та представництв підприємств тощо);
 • підготовка проектів рішень органів управління підприємства;
 • внесення змін до установчих документів;
 • внесення змін до установчих документів підприємства у разі смерті засновника (частка майна якого складала 50% статутного капіталу);
 • виведення засновника (засновників);
 • консультації та представництво при проведенні установчих зборів, ведення протоколу установчих зборів;
 • підготовка і проведення зборів органів управління підприємства;
 • представництво в органах управління підприємства;
 • реорганізація підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення);
 • виділ;
 • ліквідація підприємств;
 • правовий супровід реорганізації та ліквідації підприємств;
 • надання послуг, пов'язаних з одержанням ліцензій, дозволів для здійснення господарської діяльності;
 • договірна робота з корпоративними правами (цінними паперами);
 • юридичний супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав компаній, в тому числі підготовка проекту договору купівлі-продажу;
 • консультування з питань корпоративної реструктуризації бізнесу, розробка оптимальних варіантів та юридичний супровід процесу реструктуризації;
 • консультування і представництво інтересів клієнтів при вирішенні корпоративних спорів;
 • консультування з питань виходу на український ринок та вибору оптимальної організаційно-правової форми підприємства для ведення бізнесу в Україні;
 • правовий супровід створення об'єднань юридичних осіб, компаній з управління активами, інвестиційних фондів, включаючи одержання всіх необхідних дозволів і реєстрацію випусків цінних паперів;
 • представництво в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Юридична фірма «СИЛЕНКО І ПАРТНЕРИ»
Україна
02140, м. Київ, вул. Є.Чавдар, буд. 34, к. 8

(044) 229-39-56

(050) 468-85-57

info@silenko.com.ua

silenkolm@ukr.net

silenko.com.ua

Задати питання ?
© silenko.com.ua 2009-2018