Головна Корпоративне право

Корпоративне право

Корпоративне право

Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.

Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав (ст. 167 Господарського кодексу України).

ЮРИДИЧНА ФІРМА "ПРАВО ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

оперативно та професійно надає правову допомогу щодо реалізації корпоративних прав суб’єктами права

 • надання консультацій з питань корпоративного права;
 • представництво в судах з питань захисту корпоративних прав;
 • юридичний аудит підприємств;
 • створення і державна реєстрація усіх видів юридичних осіб „під ключ”;
 • створення і державна реєстрація іноземних підприємств „під ключ”;
 • створення представництв і філій підприємств та внесення інформації про них до єдиного державного реєстру;
 • створення і державна реєстрація представництв і філій іноземних компаній в Україні;
 • підготовка установчих документів (статутів, засновницьких договорів, положень про органи управління, положень філій та представництв підприємств тощо);
 • підготовка проектів рішень органів управління підприємства;
 • внесення змін до установчих документів;
 • внесення змін до установчих документів підприємства у разі смерті засновника (частка майна якого складала 50% статутного капіталу);
 • виведення засновника (засновників);
 • консультації та представництво при проведенні установчих зборів, ведення протоколу установчих зборів;
 • підготовка і проведення зборів органів управління підприємства;
 • представництво в органах управління підприємства;
 • реорганізація підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення);
 • виділ;
 • ліквідація підприємств;
 • правовий супровід реорганізації та ліквідації підприємств;
 • надання послуг, пов'язаних з одержанням ліцензій, дозволів для здійснення господарської діяльності;
 • договірна робота з корпоративними правами (цінними паперами);
 • юридичний супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав компаній, в тому числі підготовка проекту договору купівлі-продажу;
 • консультування з питань корпоративної реструктуризації бізнесу, розробка оптимальних варіантів та юридичний супровід процесу реструктуризації;
 • консультування і представництво інтересів клієнтів при вирішенні корпоративних спорів;
 • консультування з питань виходу на український ринок та вибору оптимальної організаційно-правової форми підприємства для ведення бізнесу в Україні;
 • правовий супровід створення об'єднань юридичних осіб, компаній з управління активами, інвестиційних фондів, включаючи одержання всіх необхідних дозволів і реєстрацію випусків цінних паперів;
 • представництво в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ТОВ "Юридична фірма "Силенко і партнери"
Україна
02140, м. Київ, вул. Є.Чавдар, буд. 34, к. 8

(044) 229-39-56

(050) 468-85-57

info@silenko.com.ua

silenkolm@ukr.net

silenko.com.ua

Задати питання ?
© silenko.com.ua 2009-2018